Darbo laiko apskaitos ir valdymo sistemos Grownu pavyzdys

Darbo laiko apskaita

Grownu personalo valdymo sistema skirta Jūsų įmonės darbo laiko apskaitos valdymui, skaitmenizavimui bei optimizavimui. Darbo laiko apskaitos sistemos dėka kiekviena darbo minutė bus suplanuota, įregistruota ir apskaityta.

Darbo laiko apskaitos mobilios programėlės pavyzdys Grownu APP

Darbo laiko apskaita telefone

Darbo laiko registravimas bei įrašų registras kiekvieno darbuotojo telefone. Planuokite įmonės darbą, kūrkite darbuotojų darbo pamainas ir apskaitykite darbuotojų darbo laiką su Grownu.

Darbo laiko apskaita - kas tai?

Darbo laiko apskaita yra veiksmas, kurio metu stebimas ir registruojamas dirbtas laikas. Tai svarbi veikla, leidžianti efektyviai valdyti ir planuoti darbo dienas bei užtikrinti tinkamą darbo organizavimą. Darbo laiko apskaita padeda sekti, kiek laiko praleidžiama skirtingose užduotyse, projektuose ar susitikimuose, ir užtikrina, kad darbo laikas būtų panaudojamas optimaliai.

Darbo laiko apskaita gali būti atliekama naudojant įvairius metodus ir įrankius. Tai gali būti rankinis darbo laiko registravimas popieriniame dokumente, kur darbuotojas ranka registruoja pradedamą ir baigiamą darbo laiką. Taip pat gali būti naudojami elektroniniai laiko fiksavimo įrankiai, kurie automatiškai registruoja darbo laiką, pavyzdžiui, per biometrinius laiko žymeklius ar mobilius telefono įrenginius.

Darbo laiko apskaita suteikia daug privalumų tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Ji leidžia stebėti darbo našumą, identifikuoti efektyvumo spragas ir įgyvendinti veiksmingą darbo procesų valdymą. Be to, ji taip pat gali būti naudinga atliekant ataskaitas, skaičiuojant darbo užmokestį ir laikantis darbo teisės aktų reikalavimų dėl darbo laiko trukmės ir poilsio pertraukų.

Darbo laiko apskaita tampa dar svarbesnė, kai dirbama pamainomis ar turima lankstesnė darbo tvarka. Tai padeda užtikrinti teisingą darbo valandų skaičiavimą ir valdymą, taip pat pagerina darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimą bei organizacijos veiklos efektyvumą.

Apibendrinant, darbo laiko apskaita yra svarbus veiksmas, leidžiantis tiksliai stebėti, registruoti ir valdyti darbo laiką. Ji padeda įgyvendinti efektyvų darbo organizavimą, užtikrinti teisingą darbo valandų skaičiavimą bei gerinti bendradarbiavimą darbo aplinkoje.

Darbo laiko apskaitos režimai

Darbo laiko sekimas yra svarbus veiksmas, padedantis efektyviai valdyti laiką ir didinti produktyvumą. Lietuvoje vyrauja penki (5) darbo laiko apskaitos režimai:

 • 1. Nekintantis darbo laiko režimas

  Tai darbo grafikas, kuriame kiekvieną savaitę dirbama tomis pačioms dienoms ir po tiek pat valandų. Dažniausiai tai reiškia 8 valandas per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio.

 • 2. Suminė darbo laiko apskaita

  Darbo grafikas, kuris dažniausiai yra pritaikomas darbuotojams kurie dirba pamainomis. Laiko registravimas vykdomas per tam tikrą laikotarpį ir per jį tūri būti išdirbama atitinkamas darbo valandų skaičius per savaitę. Tokio tipo darbo laiko režimui kontroliuoti ir planuoti pamainas puikiai tinka Grownu darbo laiko apskaitos sistema.

 • 3. Lankstus grafikas

  Dažniausiai yra sutariama dėl fiksuotų darbo valandų kuriomis darbuotojas yra pasiekiamas darbdavio. Kitos valandos leidžia darbuotojui naudoti savo nuožiūra ir atlikti jam paskirtą darbą kada darbuotojui yra patogu. Tokiam darbo laiko režimui taip pat puikiai tinka darbo laiko stebėjimo ir darbo laiko apskaitos sistemos.

 • 4. Suskaidyta darbo diena

  Tai toks darbo grafikas, kuriame priklausomai nuo įmonės veiklos poreikio ir galimai (pvz.) klientų srautų nevienodumo tam tikromis valandomis, darbuotojai gali palikti savo darbo vietą ir atvykti vėliau. Tokiai darbo veiklai puikiai galima išnaudoti darbo laiko apskaitos ir pamainų planavimo sistemas ir suplanuoti tikslius grafikus bei apskaityti darbo bei poilsio valandas.

 • 5. Individualus režimas

  Pats lanksčiausias darbo režimas. Dažniausiai naudojamas įvairių sričių specialistams kurių darbas nepriklauso nuo kitų įmonės darbuotojų ir jiems nereikia bendrauti su klientais nustatytomis darbo valandomis. Darbo laiko apskaitos sistema gali palengvinti tokių darbuotojų darbo laiko registravimą ir padėti atsiskaityti darbdaviui už savo faktiškai atliktus darbus.

Svarbiausia yra pasirinkti būdą, kuris geriausiai atitinka individualius įmonės poreikius ir darbo stilių. Lanksti ir prisitaikanti Grownu darbo laiko apskaitos sistema gali būti puikiai išnaudota įvairiose įmonėse pagal jų pasirinktą darbo laiko režimų tipą. Susisiekite su Grownu ir sužinokite kokie darbo laiko apskaitos sprendimai laukia Jūsų įmonės!

Darbo laiko registravimas ir jų tipai

Darbo laiko sekimas ir registravimas yra svarbus įmonės procesas, padedantis įmonėms efektyviai valdyti savo darbuotojų darbo laiką ir užtikrinti jų produktyvumą. Suskaičiuoti tikslias atliktų darbų darbo laiko sąnaudas ir išanalizuoti darbuotojų efektyvumą. Skaitmenizuoti savo įmonės darbo laiko apskaitos tabelį ir integruotis su esamomis buhalterinėmis sistemomis taip skaitmenizuojant ir optimizuojant savo įmonės veiklą. Šiandien turime daugybę būdų registruoti darbo laiką ir kontroliuoti savo įmonės turimus resursus bei darbuotojus.

Galimybė naudoti tradicines darbo laiko registravimo technologijas, tokias kaip laiko žymėjimo korteles ar tiesiog laikrodžius, kurie leidžia tiksliai užfiksuoti laiką, kada pradedame ir baigiame tam tikrą užduotį, darbą ar projektą ir šitaip yra užfiksuojamas pradžios bei pabaigos laikas. Popieriniuose blankuose yra supildomi darbo pradžios ir pabaigos laikai ir taip atiduodami atsakingiems vadovams kurie turi perpildyti į Excel pirminį tabelį ir išsiųsti savo įmonės apskaitos skyriui. Šie įrankiai yra paprasti ir visiems prieinami, jei norime tiksliai sekti laiką ir laikytis valandų tvarkaraščio, tik visa darbo laiko apskaitos kontrolė yra atiduodama į darbuotojų rankas. O tai reiškia, kad yra paliekama vietos spekuliacijai.

Verslo procesų skaitmenizavimo eroje vienas iš populiariausių būdų yra naudoti laiko registravimo ir sekimo programinę įrangą, tiek mobiliųjų, tiek stacionarių kompiuterių versijų. Šios programos leidžia jums užfiksuoti ir sekti darbuotojų darbo laiką, nustatyti prioritetus, sukurti užduotis ar darbo pamainas bei stebėti jų pažangą. Taip pat jos gali siųsti priminimus ir įspėjimus, kurie padėda išlaikyti koncentraciją, organizuotumą bei darbo laiko kontrolę.

Be to, populiarūs yra įrankiai, kuriuos galima įdiegti į interneto naršykles. Šie įrankiai seka, kiek laiko praleidžiame skaitant elektroninį paštą, naršoma socialiniuose tinkluose ar lankomasi tam tikrose svetainėse. Jie gali pateikti išsamią statistiką apie darbuotojų veiklą darbo vietoje, padedant suvokti, kiek laiko yra skiriama neefektyviam elgesiui. Tai nereiškia, kad tokios sistemos yra naudojamos kaip bausmių taikymui įmonės viduje, bet kaip tik atvirkščiai, padeda kiekvienam darbuotojui individualiai suprasti kur išgaruoja jo efektyvus darbo laikas per dieną, savaitę ar mėnesį.

Mobiliuose darbuose tokiuose kaip statybų industrijoje, valymo įmonėse , kenkėjų šalinimo įmonėse bei remonto ir priežiūros veikloje yra naudojama mobilieji įrenginiai, kad darbuotojams būtų patogu pasižymėti kurioje vietoje, objekte ar projekte yra atliekamas pasirinktas numatytas darbas. Taip pat būna naudojamas automatinis darbo laiko pradžios ir pabaigos atžymėjimas įžengus arba pasišalinus iš geo-zonų kurios yra nustatytos kiekvienai darbo vietai.

Visi šie būdai padeda mums suvokti, kaip ir kur mes leidžiame savo laiką, ir paskatina efektyviau jį valdyti. Nepriklausomai nuo pasirinkto metodo, svarbiausia yra sąmoningai registruoti ir stebėti darbuotojų darbo laiką ir naudotis įrankiais, kurie geriausiai atitinka jūsų įmonės poreikius, darbo stilių bei įmonės veiklą.

Pamainų ir darbo laiko planavimas

Pamainų ir darbo laiko planavimas yra svarbus procesas, kuris leidžia efektyviai organizuoti darbo jėgos paskirstymą ir užtikrinti, kad reikiami darbai būtų atlikti tinkamu laiku. Tai apima tvarkingą pamainų grafikų sudarymą, darbo valandų skaičiavimą, poilsio pertraukų valdymą ir bendrą darbo laiko valdymą.

Pamainos ir darbo laiko planaivmo pavyzdys Grownu sistemoje ekrano kopija
Pamainų planavimo sistema Grownu naršyklėje, viena iš pavizdinių darbo laiko apskaitos sprendimų

Pamainų planavimas yra ypač svarbus, kai organizacijoje dirba daugelis darbuotojų ir reikalinga nepertraukiama veikla, pavyzdžiui, gamybos ar sandėliavimo įmonėse, ligoninėse ar medicinos klinikose, mažmeninės prekybos įmonėse, maitinimo ir pasilinksminimo vietose (restoranai, barai, naktiniai klubai). Efektyvus pamainų planavimas užtikrina, kad būtų pakankamai darbuotojų kiekvieną pamainą ir būtų sumažinama darbo jėgos stoka. Tai taip pat padeda išvengti pernelyg didelio darbo krūvio ar nereikalingų laisvų vietų tam tikroms pamainoms.

Darbo laiko planavimas yra susijęs su tinkamu darbo valandų nustatymu ir kontrolės palaikymu. Tai apima darbo pradžios ir pabaigos laiko fiksavimą, pertraukų laiką ir sumažinimo laikotarpius. Darbo laiko planavimas taip pat padeda užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi darbo teisės aktuose nustatytų darbo laiko apribojimų ir poilsio pertraukų.

Svarbu turėti efektyvią darbo laiko apskaitos ir planavimo sistemą, kuri apima tinkamus įrankius ir procesus. Tai gali būti specializuota programinė įranga, kuri leidžia kurti ir stebėti grafikus, sekti ir registruoti darbo laiką, bei tinkamai valdyti savo įmonės darbus ir darbuotojus.

Darbo laiko ir pamainų planavimo Grownu sistemos pavyzdys mobilioje aplikacijoje ekrano kopija
Pamainų planavimo sistemos Grownu mobili aplikacija, viena iš pavizdinių darbo laiko apskaitos sprendimų

Efektyvus pamainų ir darbo laiko planavimas turi daug privalumų tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Jis leidžia geriau planuoti darbo jėgą, užtikrinti sklandų darbo procesą ir sumažinti nesklandumų tikimybę. Tai taip pat padeda darbuotojams žinoti savo darbo tvarkaraštį, numatytus poilsio laikus ir suteikia galimybę derinti asmeninį gyvenimą su darbo reikalavimais.

Pamainų ir darbo laiko planavimas yra svarbus organizacijų veiklos valdymo aspektas. Jis padeda optimizuoti darbo jėgą, pagerinti darbo sąlygas ir užtikrinti, kad darbai būtų atlikti laiku ir efektyviai. Efektyvi pamainų planavimo ir darbo laiko apskaitos yra svarbi priemonė organizacijų veiklos sėkmei ir darbuotojų gerovei.

Darbo laiko registravimas telefone

Darbo laiko registravimas telefone yra patogus būdas užfiksuoti ir sekti darbo laiką naudojant mobiliuosius įrenginius. Tai leidžia darbuotojams lengvai įrašyti pradžios ir pabaigos laiką bei stebėti dirbtas valandas tiesiai iš savo telefono mobiliosios programėlės.

Darbo laiko registravimas Grownu mobilioje aplikacijoje pirma ekrano kopija
Darbo Laiko Registravimas pasirinktoje vietoje Grownu mobilioje aplikacijoje, vienas iš darbo laiko apskaitos sprendimų

Darbo laiko registravimas telefone turi daug privalumų. Pirmiausia, tai yra patogu, nes daugelis žmonių visada turi savo telefoną su savimi ir gali lengvai pasiekti darbo laiko sekimo programą. Be to, tai leidžia darbuotojams registruoti laiką tiesiogiai iš darbo vietos ar iš bet kurios kitos vietos, kurioje jie yra dirbdami.

Darbo laiko registravimo programos telefone paprastai siūlo papildomas funkcijas. Tai gali apimti darbo užduočių valdymą, priminimus apie darbo laiką arba galimybę generuoti ataskaitas apie darbo valandas. Galimybė pasirinkti atliktus darbus tam skirtoje vietoje, projekte ar objekte. Kai kurios programos taip pat gali būti integruotos su kitomis darbo valdymo sistemomis arba duomenų analizės įrankiais, suteikiančiomis išsamesnę informaciją apie darbo našumą ir efektyvumą.

Darbo laiko ir darbo tipo registravimas Grownu mobilioje aplikacijoje antra ekrano kopija
Darbo Laiko Registravimas pagal pasirinktą darbo tipą, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

Priklausomai nuo darbo laiko apskaitos programos tiekėjų, yra įmanoma turėti modulinę sistemą kurioje galima nustatyti atitinkamas prieigas atitinkamiems vartotojams ir taip atskirti darbuotojus nuo vadovų. Vadovai savo mobiliuose įrenginiuose matytų visų sau pavaldžių darbuotojų darbo valandų ataskaitas, taip kaip ir galėtų matyti kas kur dirba šiuo metu, bei sustabdyti jų darbo laiką nuotolinių būdu. Tokius ir dar daugiau darbo laiko apskaitos sprendimus gali suteikti Grownu programa.

Svarbu atkreipti dėmesį į duomenų saugumą, naudojant darbo laiko registravimo programas telefone. Reikia rinktis patikimas programinės įrangos tiekėjus, kurie užtikrina, kad darbuotojų asmeninė informacija ir darbo laiko duomenys bus saugūs ir privatūs. Grownu darbo laiko apskaitos sistema teikia pirmenybę savo klientų duomenų saugumui ir įgyvendina atitinkamus duomenų apsaugos sprendimus.

Darbo laiko registravimas telefone tampa vis daugiau populiarus, nes jis suteikia darbuotojams patogumą ir lankstumą valdyti savo darbo laiką. Tai efektyvus būdas užfiksuoti ir stebėti darbo valandas, taip prisidedant prie geresnio darbo organizavimo ir valdymo.

Darbo laiko registravimas stacionariame identifikacijos kioske

Darbo laiko registravimas stacionariame identifikacijos kioske yra patogus būdas užfiksuoti ir sekti darbo laiką naudojant specialų stacionarų įrenginį. Šis identifikacijos kioskas gali būti įdiegtas darbo vietose, kur daugelis darbuotojų praeina pro kontrolės taškus arba prieš pradedant ir baigiant darbą.

Grownu darbo laiko registravimo sprendimas suvedus 4 skaitmenų pin kodą ir nufotografavus veidą
Darbo Laiko Registravimas suvedus 4-ių skaitmenų PIN kodą stacionariame identifikacijos kioske, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

Stacionarus identifikacijos kioskas dažniausiai turi integruotą biometrinį skaitytuvą, kuris leidžia darbuotojams patikrinti savo tapatybę, pavyzdžiui, naudojant pirštų antspaudus arba veido atpažinimą. Darbuotojai tiesiog praleidžia savo tapatybę patvirtinantį identifikacinį RFID elementą per RFID skaitytuvą, kad užregistruotų pradžios ir pabaigos laiką. Taip pat galima naudoti keturių skaitmenų PIN kodą, kuris būtų priskirtas kiekvienam darbuotojui, ir tokiu būdų pradėti ir baigti darbą. Stacionarus identifikacijos kioskas gali prašyti darbuotojų nusifotografuoti paverčiant tokį sprendimą vienu pigiausių rinkoje, nes klientui nereikia investuoti į techninę įranga kaip RFID ar biometrijos atpažinimo sistemos. O nuotraukų prašymas sistemoje tiek prieš pradedant ir baigiant darbą prevenciškai kovoja su nesąžiningais bendradarbių registravimais savo kolegų kai jų nėra darbo vietoje. Būtent tokį šiuolaikišką ir nereikalaujanti didelių investicijų darbo laiko apskaitos ir darbuotojų identifikavimo stacionariame kioske sprendimą siūlo Grownu programa.

Stacionarūs identifikacijos kioskai paprastai yra susieti su specialia programine įranga arba elektronine sistema, kurioje saugomi ir tvarkomi darbo laiko duomenys. Tai leidžia darbdaviams lengvai peržiūrėti ir valdyti darbo laiko įrašus, generuoti ataskaitas ir atlikti reikalingus skaičiavimus, pvz., apie darbo valandas, naktines darbo valandas, šventinių dienų darbo valandas, poilsio laiką ar darbo užmokestį.

Ši technologija suteikia patikimą ir saugų būdą registravimui darbo laiko metu. Darbuotojams nereikia naudoti popierinių žurnalo įrašų arba atskirų kortelių, o duomenys yra tiksliai ir automatiškai fiksuojami identifikacijos kioske. Tai padeda užtikrinti tikslų darbo laiko fiksavimą ir sumažina klaidų tikimybę.

Grownu darbo laiko registravimas stacionariame identifikacijos kioske ne anksčiau suplanuotos darbo laiko pamainos
Darbo Laiko Registravimas ne anksčiau numatytos darbo laiko pamainos, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

Naudojant stacionarų identifikacijos kioską ir susiėjus su Grownu pamainų planavimo moduliu galima kontroliuoti darbo laiko pradžios laiką kiekvienam darbuotojui individualiai pagal jam priskirtą pamainos laiką. Tai reiškia pagal sistemos nustatymus darbuotojui bus leidžiama pradėti darbo laiką, arba bus uždrausta identifikuotis ir pradėti darbą, tokiu būdu bus taupomi įmonės pinigai kai darbuotojai nori ateiti anksčiau, bet darbdavys nereikalauja to, ir nėra linkęs mokėti už praleistas darbo valandas anksčiau negu yra numatyta.

Stacionarūs identifikacijos kioskai yra patogūs ir efektyvūs darbo laiko registravimo įrankiai, ypač organizacijose su daugybe darbuotojų arba kuriose svarbu tiksliai sekti darbo valandas. Jie prisideda prie tvarkingo darbo organizavimo, darbo laiko kontrolės ir sklandaus ataskaitų rengimo.

Darbo laiko skaidymas pagal darbo laiko tipus

Grownu darbo laiko skaidymas pagal darbo laiko tipus, ekrano pavyzdys iš Grownu mobilios aplikacijos
Darbo laiko skaidymas pagal darbo laiko tipus, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

Darbo laikas gali būti skaidomas pagal įvairius darbo laiko tipus, kuriuos galima priskirti darbuotojams. Štai keletas dažniausių darbo laiko tipų ir kaip Grownu darbo laiko apskaitos sistema apskaito šiuos tipus:

 • 1. Darbo laikas

  Tai yra pagrindinis darbo laikotarpis, kai darbuotojui yra privaloma būti darbo vietoje ir vykdyti savo darbo pareigas. Šis laikotarpis dažniausiai apima valandas nuo darbo pradžios iki darbo pabaigos ir gali skirtis priklausomai nuo darbovietės ar sutarties sąlygų. Darbo laiko apskaitos sistemoje Grownu tai bus žymimas bendra darbo sesija kuri turi darbo laikos pradžios ir pabaigos laikus.

 • 2. Poilsio laikas

  Tai yra numatytas laikotarpis darbo dienos metu, kai darbuotojai gali pasimaitinti, pailsėti ar atlikti asmenines veiklas. Šis laikotarpis yra skirtas atgaivinti darbuotojus ir suteikti jiems galimybę atsipalaiduoti nuo darbo užduočių. Darbo laiko apskaitos sistemoje Grownu galima rinktis kokiu būdu yra skaičiuojamas poilsio laikas darbuotojui. Galima neskaičiuoti poilsio laiko, nes yra dirbama atitinkamomis sąlygomis ir pagal individualias darbo sutarties sąlygas. Galima leisti darbuotojams patiems pasirinkti kada eiti poilsio laiką ir tokiu atveju darbuotojais turėtų atsižymėti arba savo telefone arba stacionariame identifikacijos kioske, kad jis šiuo metu ilsisi.

 • 3. Automatinis poilsio laikas

  Dažniausiai naudojamas įmonėse kai tiksliai žinoma, kad darbuotojui yra suteikiamas poilsio laikas pagal numatytus teisės aktus, bet nenorime duoti papildomo darbo darbuotojui ir registruoti jo kasdienį poilsio laiką. Tad automatinis poilsio laikas Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje leidžia sukurti įrašus atitinkamai nuo pradirbto darbuotojo darbo laiko.

 • 4. Naktinis darbo laikas

  Naktinio darbo laiko individualūs nustatymai bei atvaizdavimas pamainų planavimo modulyje Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje pavyzdys
  Naktinio darbo laiko individualūs nustatymai ir atvaizdavimas pamainų planavimo įrankyje, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

  Tai yra laikotarpis, kai darbuotojai dirba naktį, dažniausiai nuo 22 val. iki 6 val. ryto. Šis laikotarpis yra ypatingas dėl specifinių darbo sąlygų, kai darbuotojai privalo dirbti per naktį, kai dauguma žmonių miega. Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje lengva kontroliuoti naktinio darbo laiko pradžią bei pabaigą, taip pat priskirti mokamą koeficientą pagal įmonės poreikį.

 • 5. Darbo laikas šventinėmis dienomis

  Šventinių dienų darbo laiko individualūs nustatymai bei atvaizdavimas pamainų planavimo modulyje Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje pavyzdys
  Šventinių dienų darbo laiko individualūs nustatymai ir atvaizdavimas pamainų planavimo įrankyje, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

  Tai yra laikotarpis, kai darbuotojai dirba oficialiai pripažįstamomis šventinėmis dienomis, tokiais kaip Kalėdos ar Naujieji metai. Šiuo laikotarpiu darbuotojai gali turėti papildomus atlyginimus ar specialias darbo sąlygas, nustatomas pagal darbo teisės aktus. Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje vieno mygtuko paspaudimu galima aktyvuoti darbo laiko šventinėmis dienomis skaičiavimą bei nustatyti atitinkamą koeficientą tokioms valandoms.

 • 6. Viršvalandžiai

  Šventinių dienų darbo laiko individualūs nustatymai bei atvaizdavimas pamainų planavimo modulyje Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje pavyzdys
  Šventinių dienų darbo laiko individualūs nustatymai ir atvaizdavimas pamainų planavimo įrankyje, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

  Tai yra laikotarpis, kai darbuotojai dirba papildomai virš numatyto darbo laiko apimties. Viršvalandžiai dažniausiai yra apmokami papildomai ir gali būti naudojami tam tikrų situacijų ar užduočių atlikimui, kurie viršija įprastą darbo laiko trukmę. Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje viršvalandžius galima nustatyti per dieną, per savaitę ar per mėnesį. Surinkus darbo valandų skaičių per atitinkamą nustatytą laikotarpį, sekančios valandos bus skaičiuojamos priskirtu viršvalandžių valandinių koeficiento įkainių. Taip pat galima susieti su Pranešimų moduliu ir aktyvuoti taisyklę, kad pasiekus tam tikrą viršvalandžių laiko limitą darbas nebūtų galimas ir būtų tuoj jau pat nutrauktas, taip išvengiant piktnaudžiavimo sistema.

Šie darbo laiko tipai padeda organizuoti darbo dieną, skaidyti darbo laiko sesiją į darbo laiką, naktinį darbo laiką, šventinių dienų darbo laiko, viršvalandžių darbo laiką bei užtikrinti darbuotojų poilsį ir apibrėžti specifines darbo sąlygas tam tikroms situacijoms ar atvejams. Jie taip pat gali būti reguliuojami darbo teisės aktais ir atitinkamomis sutartimis tarp darbdavio ir darbuotojo.

Darbo laiko registras, žiniaraštis

Darbo laiko žiniaraštis yra dokumentas, kuriame registruojamas ir fiksuojamas darbuotojo darbo laikas. Tai yra svarbus įrankis darbo valandų stebėjimui, darbo užmokesčio skaičiavimui ir ataskaitų sudarymui.

Darbo laiko žiniaraščio modulio Grownu darbo laiko apskaitos sistemos naršyklės ekrano kopija
Registruoto darbo laiko peržiūra ir korekcijos vykdomos darbo laiko žiniaraštyje, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

Darbo laiko žiniaraštis paprastai apima informaciją apie pradžios ir pabaigos laiką kiekvieną darbo dieną, poilsio laiką, naktines darbo valandas ir galbūt kitus svarbius laiko įvykius, pavyzdžiui, viršvalandžius ar darbo valandas šventinėmis dienomis. Ši informacija yra įrašoma tam, kad būtų užtikrintas tikslus darbo laiko stebėjimas ir atitinkami darbo teisės aktų reikalavimai.

Darbuotojai dažniausiai užpildo darbo laiko žiniaraštį ranka arba naudoja specialią programinę įrangą, kuri leidžia elektroniniu būdu registruoti darbo laiko įvykius. Kai kuriose organizacijose darbo laiko žiniaraštis gali būti valdomas ir prižiūrimas darbdavio arba personalo administravimo skyriaus. Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje žiniaraštį gali turėti visi įmonės darbuotojai ir priklausomai nuo numatytų prieigų galimybė matyti savo kaip darbuotojo įrašus arba atitinkamų kitų darbuotojų. Darbo laiko apskaitos sistemos negali apsieiti be žiniaraščio ir darbo laiko koregavimo ar rankinio darbo laiko įkėlimo esant poreikiui.

Darbo laiko žiniaraštis yra svarbus dokumentas tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Darbuotojai gali naudoti žiniaraštį kaip įrodymą savo dirbtų valandų skaičiavimui, o darbdaviai gali jį naudoti skaičiuojant atlyginimus, atliekant darbo laiko analizę ar sudarant ataskaitas, pavyzdžiui, apie darbo našumą ar efektyvumą. Pradėjus naudotis darbo laiko apskaitos sistema, įmonės darbinėje aplinkoje įsivyrauja skaidrumas tiek iš darbdavio tiek ir iš darbuotojo pusės.

Svarbu laikytis darbo laiko žiniaraščio tvarkos ir tikslumo. Darbuotojai turėtų tiksliai ir nuosekliai užpildyti informaciją, laikytis darbo tvarkaraščio ir laikyti žiniaraštį teisingai. Taip pat svarbu saugoti darbo laiko žiniaraščius laikotarpiui, nustatytam darbo teisės aktuose, siekiant užtikrinti tinkamą duomenų saugumą ir prieinamumą. Naudojant darbo laiko apskaitos sistemą žiniaraščiai yra saugomi neribota laiką, taip pat visada yra galimybė panaudojus atitinkamus darbo laiko žiniaraščio įrankius atrinkti reikiamą informaciją ir eksportuoti į Excel ar PDF formato failus.

Darbo laiko žiniaraštis yra svarbus dokumentas, kuris padeda valdyti darbo laiką, stebėti darbuotojų veiklą ir užtikrinti atitinkamus darbo teisės aktų reikalavimus. Tai svarbus įrankis darbo valandų valdymui ir skaidrumui tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Darbo laiko žiniaraščio integracija su buhalterinėmis sistemomis tampa nepamainomu įrankiu kasdienėje veikloje bei darbo laiko apskaitoje.

Darbo laiko įrašų patvirtinimas

Darbo laiko įrašų patvirtinimas yra veiksmas, kuriuo atsakingas darbuotojas oficialiai patvirtina ir pripažįsta savo pavaldinių darbo laiko įrašus. Tai yra svarbus procesas, kuris užtikrina tikslumą ir patikimumą darbo laiko stebėjime bei darbo užmokesčio skaičiavime. Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje nepatvirtinti įrašai yra išskiriami atskira žyma, kurie laukia peržiūrėjimo bei patvirtinimo. Kol darbo laiko įrašai žiniaraštyje nėra patvirtinti, tol tie įrašai negali atsirasti ataskaitose ir tolimesniuose sistemos veiksmuose tiesiog neegzistuoja.

Registruoto darbo laiko patvirtinimo funkcionalumo pavyzdys WEB naršyklėje, žiniaraščio modulyje, Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje
Registruoto darbo laiko žiniaraštyje patvirtinimo funkcionalumas naršyklėje, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

Darbo laiko įrašų patvirtinimas gali vykti skirtingais būdais, priklausomai nuo organizacijos ir naudojamos darbo laiko stebėjimo sistemos. Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje, darbuotojai turintis atitinkamą prieigos lygį, gali tvirtinti sau pavaldžių darbuotojų darbo laiko įrašus žiniaraštyje. Tai galima atlikti per naršyklę tiesiog internete, arba mobilioje programoje Grownu.

Patvirtinant darbo laiko įrašus, atsakingas darbuotojas paprastai peržiūri, ar visi įrašai yra teisingi ir atitinka jo atsakingų pavaldinių išdirbtą darbo laiką. Jei pastebimos klaidos ar nesutapimai, atsakingas darbuotojas privalo juos pranešti atitinkamam personalo skyriui arba darbdaviui ir prašyti pataisų, arba jeigu pats turi atitinkamo lygio prieigą gali pakoreguoti įrašus.

Darbo laiko įrašų patvirtinimas yra svarbus tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Darbuotojui žiniaraštis suteikia galimybę peržiūrėti savo darbo laiko įrašus, užtikrinant, kad jie atitinka faktinį jo dirbtą laiką. Tai svarbu siekiant užtikrinti teisingą darbo užmokestį ir galimybę gauti kompensaciją už viršvalandžius ar kitus specialius darbo laiko įvykius.

Registruoto darbo laiko patvirtinimo funkcionalumo pavyzdys Grownu darbo laiko apskaitos žiniaraščio modulyje, mobilioje aplikacijoje
Registruoto darbo laiko žiniaraštyje patvirtinimo funkcionalumas mobilioje aplikacijoje, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

Darbdaviui darbo laiko įrašų patvirtinimas yra svarbus dėl skaidrumo ir dokumentuojamos informacijos apie darbuotojo dirbtą laiką. Tai padeda užtikrinti, kad darbo užmokestis būtų skaičiuojamas teisingai ir atitinkamai darbo teisės aktų reikalavimams.

Svarbu, kad darbuotojai būtų sąžiningi ir atidūs peržiūrėdami ir patvirtindami savo darbo laiko įrašus. Tai padeda išvengti nesklandumų, klaidų ar nesutarimų, susijusių su darbo laiku ir darbo užmokesčiu. Be to, atsakingi darbuotojai taip pat turėtų žinoti ir laikytis darbo teisės aktuose numatytų reikalavimų ir terminų, susijusių su darbo laiko įrašų patvirtinimu.

Darbo laiko tabelis

Darbo laiko tabelis yra dokumentas, kuriame pateikiama struktūruota informacija apie darbuotojo dirbtą laiką per tam tikrą laikotarpį. Šis darbo laiko tabelio formatas leidžia įrašyti ir stebėti darbo laiko duomenis tvarkingu ir aiškiu būdu.

Registruoto darbo laiko tabelio, lentelės pavyzdys Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje
Registruoto darbo laiko tabelio (lentelės) modulio pavyzdys, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

Darbo laiko tabelis paprastai apima stulpelius, kurie atspindi skirtingus laiko elementus, pavyzdžiui, datos, darbo pradžios ir pabaigos laiką, poilsio laiką, naktinį darbo laiką, viršvalandžius ir kitus darbo laiko įvykius. Kiekvienai darbo dienai skiriamas atskiras eilutės įrašas, o visos eilutės sudaro lentelės struktūrą.

Darbo laiko lentelė gali būti sudaroma ranka, naudojant tuščią šabloną arba iš anksto parengtą lentelę. Taip pat gali būti naudojamos elektroninės darbo laiko valdymo sistemos arba specialios programos, kurios leidžia kurti ir saugoti darbo laiko duomenis skaitmeniniu formatu. Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje, darbo laiko tabelio modulyje, labai greitai galite atrinkti norimą gauti informaciją už laikotarpį, bei pasirinktus darbuotojus ar vietą. Peržiūrėjus informaciją ir jei jinai tenkina (nereikalauja korekcijų), eksportuojame į Excel formato dokumentą kurį vėliau galime dalintis su reikiamais įmonės departamentais.

Šis darbo laiko tabelis yra svarbus tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Darbuotojai gali naudoti darbo laiko lentelę kaip priemonę stebėti savo darbo valandas. Darbdaviai gali naudoti lentelę skaičiuojant darbo užmokestį, sudarant ataskaitas, planuojant darbo grafikus ar analizuojant darbo laiko tendencijas.

Svarbu, kad darbo laiko lentelė būtų tvarkinga, tiksliai užpildyta ir laikytasi nustatytų darbo laiko registravimo taisyklių. Darbuotojai turėtų užpildyti reikiamus laukus, įrašyti teisingus laiko duomenis ir laikytis nustatytų procedūrų, arba tai turėtų atlikti elektroninės darbo laiko apskaitos sistemos. Darbdaviai turėtų užtikrinti, kad lentelė būtų prieinama darbuotojams, tikrinti jos tikslumą ir naudoti ją atitinkamų skaičiavimų ar analizės tikslais. Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje kiekvienas darbuotojas turi prieigą prie savo duomenų ir darbo laiko tabelio, o atitinkami darbuotojai turintis aukštesnės prieigos lygį gali matyti ir kitų darbuotojų darbo laiko tabelį.

Darbo laiko lentelė yra naudingas įrankis, padedantis suskaičiuoti ir apskaityti pradirbtą darbo laiką. Ji padeda užtikrinti tikslumą, skaidrumą ir dokumentuoti informaciją apie darbuotojo dirbtą laiką, prisidedant prie efektyvaus darbo valdymo ir atitinkamų darbo teisės aktų reikalavimų vykdymo.

Darbo laiko ataskaitos

Darbo laiko ataskaitos yra dokumentai, kuriuose yra pateikiama informacija apie darbuotojo dirbtą laiką per tam tikrą laikotarpį. Šios ataskaitos yra svarbios tiek darbuotojui, tiek darbdaviui, nes jos padeda stebėti ir dokumentuoti darbo valandas bei atlikti atitinkamus skaičiavimus.

Darbo laiko ataskaitos gali būti sudaromos pagal skirtingus laiko tarpsnius, pavyzdžiui, kas savaitę, mėnesį ar ketvirtį. Jos apima informaciją apie kiekvieną darbo dieną, įskaitant pradžios ir pabaigos laiką, poilsio laiką, naktinį darbo laiką viršvalandžius ar kitus darbo laiko įvykius. Darbo laiko apskaitos sistemoje Grownu suformuotos ataskaitos gali būti skaidomos įvairiais laiko tarpsniais ir kitais filtravimo rėžiais, tokiais kaip vietovę (vietą, projektą, objektą), atlikto darbo tipą, darbuotoją (ar darbuotojų grupę ar tos grupės sub-grupę) ir panašiai. Pažangus Grownu ataskaitų modulis leidžia vartotojui išgauti reikiamą informaciją čia ir dabar.

Išplėstinės darbo laiko ataskaitos Grownu darbo laiko apskaitos sistemoje naršyklėsekrano kopija
Registruoto darbo laiko išplėstinės ataskaitos naršyklėje pavyzdys, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

Darbo laiko ataskaitos gali būti užpildomos ranka, naudojant specialią programinę įrangą arba elektroniniu būdu per darbo valdymo sistemas. Jos dažnai yra pateikiamos atitinkamam personalo skyriui arba darbdaviui, kurie tada gali naudoti šią informaciją darbo užmokesčio skaičiavimui, ataskaitų sudarymui ar darbo valandų analizei.

Šios ataskaitos yra svarbios darbuotojams, nes jos suteikia jiems galimybę stebėti ir patikrinti savo darbo valandas, užtikrinant, kad jų darbo užmokestis būtų skaičiuojamas teisingai. Taip pat jos gali būti naudingos norint sekti ir planuoti darbo laiką, pavyzdžiui, nustatant laiko grafikus ar planuojant atostogas.

Darbdaviams darbo laiko ataskaitos yra svarbios, nes jos padeda valdyti darbo jėgą, skaičiuoti atlyginimus ir atlikti darbo laiko analizę. Darbdaviai turėtų rūpintis, kad ataskaitos būtų tvarkingos ir tikslios, taip užtikrinant teisingą darbo laiko valdymą ir skaičiavimus. Šios ataskaitos gali būti naudojamos siekiant užtikrinti laiką ir užmokestį atitinkančius darbo teisės aktų reikalavimus bei dokumentuoti informaciją apie darbuotojų veiklą.

Pranešimai apie darbo laiko neatitikimus

Pranešimai apie darbo laiko nusižengimus yra komunikacijos priemonė, kuria darbuotojai arba darbdaviai informuoja apie pažeidimus ar nesilaikymą darbo laiko taisyklių, nustatytų įmonėje arba pagal darbo teisės aktus. Šie pranešimai skirti pabrėžti ir spręsti problemas, susijusias su darbo laiku.

Darbuotojai gali teikti pranešimus apie darbo laiko nusižengimus, jei pastebi, kad kiti darbuotojai nesilaiko darbo laiko grafiko, atlieka viršvalandžius be tinkamo įrašymo ar kitais būdais pažeidžia darbo laiko taisykles. Šie pranešimai gali būti pateikiami tiesiogiai darbdaviui, personalo skyriui arba atitinkamam administracijos padaliniui.

Darbdaviai taip pat gali teikti pranešimus apie darbo laiko nusižengimus, jei pastebi, kad darbuotojai nesilaiko darbo laiko taisyklių, nevykdo numatytų užduočių arba pažeidžia darbo tvarką. Šie pranešimai gali būti skiriami atitinkamiems darbuotojams, personalo skyriui arba kitoms susijusioms struktūroms.

Pranešimai apie darbo laiko nusižengimus turėtų būti pateikiami laiku, išsamūs ir pagrįsti faktiniais duomenimis arba pavyzdžiais. Juose turėtų būti pateikta informacija apie konkrečius nusižengimus, susijusį laikotarpį, darbo vietą ir bet kokius susijusius veiksnius. Tai padeda atpažinti ir imtis priemonių dėl nusižengimų.

Pranešimai apie darbo laiko nusižengimus yra svarbūs siekiant užtikrinti tinkamą darbo laiko valdymą, discipliną ir teisingumą tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Šie pranešimai padeda identifikuoti pažeidimus, imtis korekcinės veiklos ir užtikrinti, kad darbo laiko taisyklės būtų laikomos, o darbo laikas būtų naudojamas tinkamai ir teisėtai.

Pranešimai apie darbo laiko nusižengimus

Darbo laiko nusižengimai yra veiksmai arba elgesys, kurie pažeidžia darbo laiko taisykles arba nesilaiko nustatytų darbo valandų reikalavimų. Tai gali apimti įvairius veiksmus, tokius kaip vėlavimas atvykti į darbą arba palikimas darbo vietą be leidimo prieš numatytą laiką, neteisėti pertraukų pratęsimai arba neteisėti viršvalandžiai.

Individualūs darbo laiko pažeidimų ar nusižengimų pranešimų modulio pavyzdys iš Grownu darbo laiko apskaitos sistemos
Individualūs nustatymai ir darbuotojų priskirimas įvairiems sistemos įspėjimams, vienas iš Grownu darbo laiko apskaitos sprendimų

Darbo laiko nusižengimai gali turėti neigiamą poveikį tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Darbuotojai, kurie nesilaiko darbo laiko taisyklių, gali gauti papeikimus arba šiurkščius darbo vietos nusižengimo papeikimus, konfliktuoti su darbdaviu ar kolegomis, arba net prarasti savo darbą dėl darbo tvarkos pažeidimų. Darbdaviai, kurie susiduria su darbo laiko nusižengimais, gali patirti produktyvumo sumažėjimą, finansinius nuostolius ar net galimą reputacijos žalą.

Svarbu imtis priemonių, kad būtų išvengta darbo laiko nusižengimų ir skatintas tinkamas darbo laiko valdymas. Tai gali apimti aiškių darbo laiko taisyklių nustatymą ir darbuotojų supažindinimą su jomis, darbo laiko stebėjimo ir kontrolės sistemų diegimą, bei būtinų sankcijų taikymą dėl darbo laiko pažeidimų.

Darbo laiko nusižengimai turi būti rimtai vertinami ir atitinkamai sprendžiami. Tai gali apimti įspėjimus, darbo tvarkos pažeidimų dokumentavimą, dislokacijas, finansines nuobaudas ar net galimą darbo sutarties nutraukimą priklausomai nuo pažeidimo rimtumo ir kartotinumo.

Darbo laiko apskaitos sistema Grownu leidžia kūrti modifikuotus pranešimus pritaikomus bet kuriai įmonės veiklai. Tokie pranešimai kaip pavėlavo į darbą atitinkamą laiką nuo suplanuotos darbo laiko pamainos pradžios arba darbo vietos darbo pradžios laiko. Vėlyvas išėjimas iš darbo (pvz.: vieta jau nedirba, bet darbuotojas yra pasilikęs ir atlieka pašalinius darbus, o jo darbo laikas yra skaičiuojamas). Ankstyvas išėjimas iš darbo (neišdirbtos valandos). Priminimai darbuotojams apie jų darbo laiko pradžią bei pabaigą į jų mobiliuosius įrenginius pagal jų suplanuotą darbo laiko pamainą ir dar daugiau.

Tinkamas darbo laiko valdymas ir prevencija nuo darbo laiko nusižengimų yra svarbūs siekiant užtikrinti efektyvų darbo procesą, skaidrumą bei teisingumą tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Laikytis darbo laiko taisyklių ir koreguoti nusižengimus padeda išlaikyti sveiką darbo aplinką ir gerą darbo santykių klimatą.

Popierinis lėktuvėlis nešantis žinutę

Susisiekti su Grownu komanda

Susisiekite ir pradėkite planuoti pamainas bei registruoti darbo laiką dabar!

Pasitikrinkite ar Grownu jums tinka nemokamai išbandydami pilnai veikiančią versiją!

Nereikia kredito kortelės. Nereikia įdiegti programinės įrangos.

IŠBANDYTI NEMOKAMAI